Digitální archiv umožňuje skrze dálkový přístup studium archivních fondů uložených v Archivu města Plzně, jim přiřazených archivních pomůcek, digitalizátů archiválií a informací z programu pro evidenci archiválií (Peva). Digitalizáty budou postupně přiřazovany k jednotlivým inventárním záznamům, které tvoří hlavní obsah archivní pomůcky (např. inventáře) k danému archivnímu fondu. Archivní pomůcky vznikají od 50. let 20. století do současnosti, což samo o sobě naznačuje, že jejich kvalita a vypovídací hodnota nemusí být vždy stejná. Z rozsáhlých, stovky svazků čítajících řad archivních pomůcek, jimiž náš archiv disponuje, byly zatím vybrány a připraveny pro zveřejnění jen ty nejdůležitější.
Pokud jste nalezli nějakou nepřesnost v popisu inventárních čísel či v přiložených digitalizátech, kontaktujte nás prosím na archiv@plzen.eu.Prohlašuji, že jsem si v souladu s příslušnou právní úpravou, zejména archivním zákonem, zákonem na ochranu osobních údajů
a autorským zákonem plně vědom své osobní odpovědnosti za nakládání s informacemi, jež jsem získal nahlížením do digitalizátů archiválií.

UPOZORNĚNÍ!
Prohlašuji, že jsem si v souladu s příslušnou právní úpravou, zejména archivním zákonem, zákonem na ochranu osobních údajů a autorským zákonem plně vědom své osobní odpovědnosti za nakládání s informacemi, jež jsem získal nahlížením do digitalizátů archiválií.