60f Archiv města Plzeň
 

: 35,287 ( 35,287 )
Osobní fond
Osobní fond
Osobní fond
Osobní fond
Osobní fond
Osobní fond
Osobní fond
Osobní fond
Osobní fond
Osobní fond
Osobní fond
Osobní fond
: 35,287 ( 35,287 )

UPOZORNĚNÍ!
Prohlašuji, že jsem si v souladu s příslušnou právní úpravou, zejména archivním zákonem, zákonem na ochranu osobních údajů a autorským zákonem plně vědom své osobní odpovědnosti za nakládání s informacemi, jež jsem získal nahlížením do digitalizátů archiválií.