Celkem : 35 263 ( 35 263 )
Osobní fond Archiv města Plzeň
Osobní fond Archiv města Plzeň
Osobní fond Archiv města Plzeň
Osobní fond Archiv města Plzeň
Osobní fond Archiv města Plzeň
Osobní fond Archiv města Plzeň
Osobní fond Archiv města Plzeň
Osobní fond Archiv města Plzeň
Osobní fond Archiv města Plzeň
Osobní fond Archiv města Plzeň
Osobní fond Archiv města Plzeň
Osobní fond Archiv města Plzeň
Celkem : 35 263 ( 35 263 )

UPOZORNĚNÍ!
Prohlašuji, že jsem si v souladu s příslušnou právní úpravou, zejména archivním zákonem, zákonem na ochranu osobních údajů a autorským zákonem plně vědom své osobní odpovědnosti za nakládání s informacemi, jež jsem získal nahlížením do digitalizátů archiválií.